İlgilerin Ayrılığı

Kodu her farklı katman veya işleyiş olarak ayrı tutar. İnterface'i değiştirmek iş mantığını değiştirmeyi gerektirmemelidir veya tam tersi. Model-View-Controller (MVC) tasarım kalıbı bunun yazılım yönetimi bakımından en güzel örneğidir.

Doğrulama vs Onaylama

Doğrulama(Verification) sistemin hatasız, iyi organize edilip edilmediği gibi özellikleri ile ilgilenirken, Onaylama(Validation) sistemin müşterinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ile ilgilenir. Doğrulama, yazılımın kalitesini belirler ancak kullanışlı olup olmadığı ile ilgilenmez.

Tasarım Kalıpları

Bir tasarım kalıbı, yazılım dizaynında ortak olarak ortaya çıkan problemlere genel olarak tekrar edilebilir bir çözümdür. Bir tasarım kalıbı bitmiş bir tasarım olmadığı için direkt olarak koda dönüştürülebilir. Problemin nasıl çözüleceğine bir taslak gösterir ki bu da farklı durumlara uyabilmesini sağlar.

Nesne Değişkenleri vs Yerel Değişkenler

Nesne değişkenleri ve objeleri Heap yapısı içerisinde kaydedilir. Bunun obje durumunun yönetildiği yer olduğunu ve memory leak e yol açabileceğini unutmayın. Yerel değişkenler ve methodlar ise Stack yapısı içerisinde bulunur. Eğer go isminde, gone() methodunu çağıran, bir yönetim methodu varsa aşağıdan yukarıya gone() < go() < main() sırasıyla işlenirler. gone() işlenip işi bittiğinde Stack'ten kaldırılır. gone() içeriisnde tanımlanan tüm değişkenler de Stack'ten silinir. Özet olarak: Performans istiyorsanız Global değişkenler kullanmayın. Mümkün olduğunca yerel değişkenler kullanın.

Android Uygulama Geliştirme

90%

HTML CSS Asp .NET MVC 5 Web Site Geliştirme

85%

Tasarım Kalıpları

80%

Nesne Odaklı Analiz ve Tasarım

90%

Daha İyi Bir Tasarım için bazı Tasarım İlkeleri

Sistem kullanıcıyı daima neler olduğuna dair bilgilendirmeli ve gerektiği zaman geribildirim yapmalı.

Sistem Kullanıcının dilini konuşmalıdır. Sistemin kullandığı dil, sistem odaklı değil, kullandığı kelimelerle ve ifadelerle kullanıcı odaklı olmalıdır. Gerçek dünyada kullanılan düzen bilginin doğal ve mantıksal görünmesini sağlar.
Nesneleri, eylemleri ve seçenekleri görünür hale getirerek kullancının bellek yükünü en aza indirin. Kullanıcı diyalogun bir kısmındaki veriyi anlamak için başka bir yerdeki veriyi ezberlemek zorunda olmamalı. Sistemin kullanımı için gerekli açıklamalar açık ve anlaşılır olmalı.
İyi hata mesajlarından daha iyisi, bir sorunun başta oluşmasını önleyen dikkatli bir tasarımdır. Hata eğilimli koşulları ortadan kaldırın veya kontrol edin ve eylemi gerçekleştirmeden önce kullanıcılara bir onaylama seçeneği sunun
Kullanıcılar sıklıkla sistemi yanlış kullanırlar ve kendilerini istemedikleri bir duruma sokmadan kurtarabilecek bir tür "Acil Çıkış" ihtiyaçları olur. Geri ve ileri gidebilmeyi desteklemek en iyisidir

Temiz Kod Hakkında Birkaç Not

İhtiyacınız olmayan kodları yazmayın.

Tekrar kullanılabilir Layout sayfaları yapın.
Obje oluşturmak yerine Static kullanın.

Geliştirilmiş For döngüsü kullanın.
Native(Yerel) methodları kullanmaya özen gösterin.

Blog yazılarına abone olmak ister misiniz ?

Her yeni blog yazısı çıktığında veya soru yayınlandığında bildirim almak için e-mail adresinizi yazmanız yeterli.